Du är välkommen att kontakta styrelsen med synpunkter och idéer eller behöver hjälp med något. 

Du kan nå oss på mailadressen  eller via formulär.

Postadressen är: Brf Fendern, Fendergatan 13, 120 71 Stockholm
Dokument går att lämna i postfacket.
För kommunikation ber vi er använda e-post för snabbare svar.

 

Ordförande
Lars Johansson
Fendergatan 11
   

Kassör
Curt Berglund
Fendergatan 13
      

Sekreterare
Jonas Eiemarker
Fendergatan 13
 

Ledamot 
AnnaMay Heller
Fendergatan 13

 

Ledamot
Ulf Sjöström
Fendergatan 11

 

Suppleant
Kajsa Stål
Fendergatan 13
 

Suppleant
Diego Pallin
Fendergatan 11
 

Suppleant
Ingemar Christenson
Fendergatan 13